VERBINDEN ALS OUDERS NA DE SCHEIDING – SCHIP BEGELEIDING

Wanneer partners uit elkaar gaan ligt de focus vaak op het ‘afhandelen’ van de scheiding: er worden praktische afspraken gemaakt over de verdeling van materiele zaken en over de zorgverdeling van de kinderen. Daar waar beide partners (uiteindelijk) vrede hebben met de breuk, werkt dit vaak prima. Ze komen het verdriet van de scheiding te boven en gaan samen in goed overleg verder als ouders van hun kind(eren).

Dit is lang niet ieder scheidend stel gegeven. Voor de meesten is het omgaan met het verlies van een relatie geen eenvoudige opgave. Je start immers niet met een relatie om daar een einde aan te willen maken. En zeker niet als je samen een gezin hebt opgebouwd. Als er geen aandacht is voor het goed afsluiten van de relatie, kunnen  conflicten ontstaan. Het verlies dreigt buiten beeld te raken. Bij conflicten wordt vaak mediation ingezet. Echter, als het onderliggende verlies nog zo aanwezig is, is mediation niet altijd succesvol. De ruzies voeren de boventoon en het lukt (nog) niet te zoeken naar een oplossing. Kies je voor een therapie om het verlies te verwerken, dan blijkt vaak dat dit ook nog niet het gewenste effect heeft, omdat het conflict nog zo aanwezig is. Wat dan wel?

De SCHIP-begeleiding biedt perspectief voor een ieder die op het punt staat te gaan scheiden of al (wat langer) gescheiden is. Het biedt een kans om uit het conflict te komen. Deze aanpak is ook in te zetten als de relatie in slecht weer verkeert. In de SCHIP-begeleiding is aandacht voor datgene dat verloren is gegaan in de relatie en in de scheiding. Niet met als doel elkaar los te laten, maar om opnieuw te verbinden, als partners in ouderschap. Want goed voor je kinderen zorgen, dat willen we allemaal, toch?

Heel je hart

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren. Verliesaspecten betreffen niet alleen het verlies van de partner, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar veelal ook verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc. 

Samen ga je aan de slag om de verliezen te verwerken en je hart te helen. Dat betekent hard werken als scheidend stel. Je hoeft het echter niet alleen te doen. Wel samen. Dat is de kracht van de SCHIP-begeleiding. Samen ben je ooit begonnen aan de relatie. Samen zal je hem ook af ‘moeten’ ronden. Samen rouwen om wat verloren is gegaan.  Hoe moeilijk dat ook lijkt.

Hoe werkt het?

Onder mijn begeleiding doorlopen jullie samen vijf fases. De SCHIP-begeleiding bestaat uit een aantal fases die ex-partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor:
Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners
. 

Deze fases zijn er op gericht om de verstoorde relatie tussen de ex-partners te herstellen. Je analyseert (door middel van gesprekken en opdrachten) bij jezelf hoe het gekomen is dat de relatie is gaan schuiven, wat er verloren is gegaan en wat er voor nodig is om het wederzijds geschonden vertrouwen te herstellen. En jullie horen dit van elkaar. Het gesprek hierover werkt helend.  Dit traject is geen gemakkelijke klus en vraagt moed, motivatie en doorzettingsvermogen. Desondanks heeft de aanpak zijn succes bewezen! Het is bevrijdend voor ex-partners en hun kinderen (!) als oud-zeer een plek heeft gekregen en de conflicten stoppen.

Wil je weten of deze vorm van begeleiding iets voor jullie is? Neem gerust contact met mij op om dit te bespreken. 

Bron: Vechten voor je Scheiding. 

SCHIP, echtscheiding, ouders, verbinden