SAMENGESTELD GEZIN | COACHING VOOR (STIEF)OUDER EN -KINDEREN

Een samengesteld gezin word je als je verliefd wordt op iemand met kinderen. Naast een leuke partner heb je ook een rol als stiefouder, ook al voelt dat misschien anders. Het woord ‘stief’ heeft vaak een wat negatieve lading en kan weerstand oproepen. Ook al betekent het woord niets meer dan dat er geen sprake is van een bloedband. Ook de aanduiding van ‘stiefmoeder’ (of stiefvader) stuit sommigen tegen de borst. Het kind heeft immers al een moeder en een vader. Welke aanduiding je jezelf ook geeft, je hebt hoe dan ook een rol naar de kinderen. En dat is vaak best een ingewikkelde rol. Hoe je die rol invult is per persoon verschillend.

Misschien voel je je wel helemaal geen ‘stiefouder’. Of zie je de kinderen niet als jouw ‘stiefkinderen’. Voor iedereen is dit anders. En ook de samenstelling en dynamiek is overal anders. Wat samengestelde gezinnen wél gemeen hebben is de vaak lastige opgave om een liefdevol samengesteld gezin te vormen, waar iedereen zich prettig bij voelt. Wie weet had je aanvankelijk grote verwachtingen van de nieuwe samenstelling, maar werd je teleurgesteld. Of voelde je juist enige weerstand en werd je positief verrast.

Er zijn stiefouders die zich direct goed voelen in hun rol en bij anderen komt dit gevoel nooit. Of het groeit mettertijd. In de praktijk blijkt dat de meeste stiefouders en -kinderen zich opgescheept voelen met elkaar. Met gevoelens van machteloosheid, boosheid en frustratie. Diep in hun hart wensen ze de ander afwezig. Niet zozeer om de persoon zelf, maar omdat het nou eenmaal niet ‘eigen’ is.

Herken jij dit?

-mijn stiefkind doet wisselend aardig tegen mij;

-ik voel me dikwijls langs de zijlijn staan;

-ik zie op tegen het weekend dat de kinderen komen;

-mijn partner mist de kinderen, maar ik niet;

-ik ben stiekem blij dat de kinderen niet mee op vakantie gaan, maar voel me er tegelijkertijd schuldig over dat ik het zo voel;

-ik kan mij niet vinden in de manier waarop de kinderen worden opgevoed.

Het is puzzelen hoe je met deze en soortgelijke situaties omgaat. Het helpt je dan om meer inzicht in je eigen wensen en behoeften te hebben. En om te weten hoe bijvoorbeeld loyaliteit bij kinderen werkt. Meer bewustzijn, inzicht en tijd maakt dat je naar elkaar toe kan groeien. Het helpt ook bij het maken van afspraken met elkaar over hoe jullie het samengestelde gezin vormgeven. In het gunstigste geval kunnen jullie dit ook bespreken met de ex-partner, de andere ouder van het kind. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen zij hier ook bij betrokken worden.

Ik kan jullie hierbij helpen. Je zal je zekerder en prettiger voelen in het samengestelde gezin: als stiefouder, als partner en/of als stiefkind. Voor ieder gezinslid bied ik stiefcoaching. 

Samengesteld gezin – coaching stiefouder

De stiefouderrol vervullen is geen gemakkelijke opgave. Je voelt je nog weleens aan de zijlijn staan en vraagt je af hoe je met bepaalde situaties om kan gaan. Je vindt misschien wel dat dat anderen over jouw grenzen gaan of je vraagt je af welke rol en positie je hebt. In individuele gesprekken gaan we aan de slag met jouw vraagstuk. Jouw rol als stiefouder staat centraal. Ik ben jouw klankbord en help je antwoorden te vinden op vragen als:

-Hoe ga ik om met het gevoel dat ik mijn stiefkinderen niet altijd leuk vind?

-Hoe ga ik er mee om dat ik niet altijd zit te wachten op de ex van mijn partner?

-Hoe ga ik het gesprek aan met mijn partner over hoe we ons stiefgezin vormgeven?

-Hoe betrekken we de kinderen daar bij?

-Hoe houd ik het leuk voor mezelf?

Je zal meer rust en plezier gaan ervaren in het samengestelde gezin. 

Samengesteld gezin – coaching stiefouder en partner

Het is best spannend om de kinderen van je geliefde te leren kennen. Of om je eigen kinderen kennis te laten maken met je nieuwe partner. Zouden ze elkaar aardig vinden? Hoe maak ik het zo prettig mogelijk voor de kinderen? Welke positie en rol krijgt de ander in de opvoeding en verzorging? Hoe gaat dat met de ex-partner(s)? Deze en andere vragen spoken door het hoofd van ouders die na hun scheiding een nieuwe serieuze relatie krijgen. Of mensen die een relatie krijgen met iemand die kinderen heeft en daarmee de stiefouderrol krijgen. 

Als je in het begin van de relatie bewust omgaat met deze vragen dan kan je een hoop verwarring, spanning en teleurstelling voorkomen. Bij jezelf, je partner, maar ook zeker bij de kinderen. Jullie kunnen hier gespecialiseerde ondersteuning bij krijgen. Bijvoorbeeld als het lastig blijkt om op één lijn te komen of als het samenzijn in het samengestelde gezin spanning geeft. Duidelijkheid in verwachtingen, wensen en emoties gaat jullie helpen om hierin nader tot elkaar te komen. Dit geeft rust, structuur en meer plezier alle gezinsleden. 

Samengesteld gezin – coaching voor stiefkinderen

Veel kinderen van gescheiden ouders krijgen te maken met een nieuwe partners van hun vader en/of moeder. Soms zijn het kortdurende relaties en soms meer bestendige relaties. Kinderen krijgen te maken met de partner van papa of mama en dikwijls ook met andere stiefkinderen of halfbroertjes of -zusjes. Hoewel kinderen een enorme veerkracht hebben, vergt dit vaak het nodige van kinderen. De hoop op herenigheid van de ouders eindigt met de komst van een nieuwe liefde. Kinderen kunnen te maken krijgen met gevoelens van verdriet, onzekerheid, verwarring, boosheid, en/of eenzaamheid. Het is dan fijn om iemand van buiten het gezin te hebben waar je je hart bij kan luchten. Iemand die naar het kind luistert en weer op weg helpt, zodat het zich prettig(er) gaat voelen in het samengestelde gezin. Ik bied kinderen deze mogelijkheid. We diepen gevoelens en behoeften uit, met als doel het kind weer in zijn of haar kracht te zetten. 

Stiefcoaching is iets voor jou als je:

-behoefte hebt aan meer rust en stabiliteit als stiefouder;
-wilt weten waar jouw valkuilen als stiefouder zitten en hoe je daar mee om kan gaan;
-in gesprek wilt komen met je partner over het samengestelde gezin;
-je de omgang met elkaar in het gezin zo prettig mogelijk wilt maken;
-meer richting wilt kunnen geven aan jullie samengestelde gezin.

Vind je het leuk om in contact te komen met andere stiefouders om ervaringen en tips uit te wisselen? Kom dan naar de informatieve workshop ‘AAN TAFEL MET STIEFOUDERS’

samengesteld gezin, coaching, stief, amsterdam