15 tips om vertrouwen in een relatie te herstellen

Wat doe je als een dierbare jouw vertrouwen heeft beschaamd? Geef je dan een tweede kans? Of is de relatie voorgoed beschadigd? Ben je zelf 100% te vertrouwen? En, wat als een ander jou niet meer betrouwbaar vindt? Het spreekwoord “vertrouwen komt te voet en gaat te paard” geeft aan hoe lastig dit onderwerp is: het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan om het te verkrijgen. Het vertrouwen krijgen van een ander is dus niet vanzelfsprekend. Het geven ook niet. Het draait grotendeels om gevoel. Kan je dat gevoel van vertrouwen ten positieve beïnvloeden? Ik denk dat je een heel eind kan komen. In mijn blog geef ik je 15 tips.

Geheime afspraakjes

Stel je deze situatie voor: Saskia werkt 10 jaar als communicatieadviseur bij een retailorganisatie. Ze werkt in een klein, hecht team en had het tot voor kort erg naar haar zin. Dat is nu veranderd. Ze gaat met buikpijn naar het werk. Een paar weken terug kwam Saskia erachter dat haar collega’s elkaar ook privé ontmoeten. Zij wordt hier als enige niet voor uitgenodigd. Toen Saskia haar collega Bob vroeg naar de etentjes, ontkende hij dit eerst. Hij vond het wat ongemakkelijk, want het was niet persoonlijk tégen Saskia, dat ze niet werd meegevraagd. “De andere collega’s deelden een culinaire interesse met elkaar”, aldus Bob. Door de ‘geheime’ afspraakjes en de latere ontkenning daarvan, werd het vertrouwen van Saskia in haar team zo geraakt, dat ze niet langer met plezier naar haar werk gaat. Had dit voorkomen kunnen worden?

Van angst naar vertrouwen

Onderling vertrouwen is de basis voor iedere relatie. Tussen ouders en kinderen, in de liefde, in een vriendschap en in de werkrelatie. Als we niet in vertrouwen kunnen leven, leven we in angst. Andersom geredeneerd kan je vanuit jouw angsten of zorgen (iedereen heeft ze), kijken wat je nodig hebt om te kunnen vertrouwen. Als je weet waar je bang voor bent, bijvoorbeeld ‘buiten de boot vallen of niet aardig gevonden worden’ zoals Saskia, dan kan het vertrouwen groeien als de ander hier positieve aandacht aan geeft. Makkelijker gezegd dan gedaan? Klopt, maar het is niet onmogelijk.

Vertrouwen als fundament

We worden allemaal geboren met een grote afhankelijkheid naar onze ouders/verzorgers. Als baby moet je er op vertrouwen dat in jouw behoeftes (eten, slapen, liefde, verzorging) wordt voorzien. Anders sterf je. Naarmate we ouder en volwassen worden, neemt deze afhankelijkheid natuurlijk af. Desondanks speelt vertrouwen hebben in een ander (en in jezelf) levenslang een rol in alle relaties die we met elkaar aangaan. Het is het fundament waarop we bouwen. De mate waarin we geneigd zijn te vertrouwen of te wantrouwen, hangt deels af van onze levenservaring en die van onze voorouders.

Vertrouwen na de scheiding

Een ander voorbeeld: Eduard en Joyce zijn drie jaar geleden gescheiden. Ze hebben twee kinderen. Joyce heeft een nieuwe relatie. Eduard niet en hoopt heimelijk nog op hereniging met zijn ex. De omgangsregeling voor de kinderen verloopt moeizaam. Joyce kan er niet op vertrouwen dat Eduard zijn afspraken nakomt, omdat hij al een paar keer te laat kwam of niet kwam opdagen. Als ze hem hier mee confronteert, leidt dit vaak tot ruzie. Tijdens het huwelijk heeft hij haar ook al laten zien dat hij niet betrouwbaar was, omdat hij haar geen deelgenoot maakte van de financiële problemen waar ze in zaten. Keer op keer wordt dit wantrouwen bevestigd. Kan het vertrouwen tussen hun hersteld worden?

Hoe vertrouwen kan groeien

Het herstellen van beschaamd vertrouwen zal moeten groeien. Dit gaat met vallen en opstaan. Kon het beschadigde vertrouwen van Saskia voorkomen kunnen worden? Ja, wellicht wel als haar collega’s transparant waren geweest. Het feit dat ze geheimzinnig deden, wakkerde haar wantrouwen aan. Kan het vertrouwen hersteld worden tussen Eduard en Joyce? Misschien niet voor 100%, maar met inzet van beiden kan het vertrouwen wel stapsgewijs groeien. Zo kan de basis van hun ouderschap versterkt worden.

Hier mijn tips hoe je kan werken aan herstel van vertrouwen. Ik pas ze zelf altijd toe als ik merk dat ik in wantrouwen schiet. Door terug te gaan naar de basis kan ik dan weer een stap vooruit zetten.

vertrouwen1.     Begin bij jezelf: als jij wilt leven in vertrouwen, zal je zelf stappen moeten zetten. Niet kijken naar de ander. Dat betekent dat je ondanks eventueel negatieve ervaringen, ervoor kiest om te vertrouwen en je niet te laten leiden door de angst om bijvoorbeeld weer gekwetst te worden;

2.     Geef toe: zie onder ogen dat je het eng vindt om te vertrouwen en onderzoek bij jezelf waar je angst of zorg zit. Waar komt het vandaan? Heb je een negatieve ervaring of ben je bang te verliezen?

3.     Wat wel: als je weet wat je niet meer wilt, maak inzichtelijk wat je dan wél wilt. Focus daar op;

4.     Van wie is het: waar gaat je wantrouwen over? Zegt het iets over jou of (ook) over de ander? Misschien is wantrouwen een thema waar je mee bent opgegroeid en ben je daarom sneller geneigd in dit patroon te schieten. Dit zegt dan niet altijd iets over de ander;

5.     Durf te delen: het delen van je angsten kan bevrijdend werken. Bovendien weet de ander dan ook de verklaring voor jouw gedrag. Vertel ook dat je er alles aan doet om hier mee om te gaan;

6.     Gooi het open: ga in gesprek en geef aan wat je dwars zit, wees transparant en eerlijk en vraag dat ook van de ander. Als jullie alles open gooien, kan je respectvol zijn naar elkaar en werken aan vergeving;

7.     Vergeef: je hoeft niet te vergeten om wel te kunnen vergeven. Je kan besluiten te vergeven;

8.     Maak afspraken: wees beiden duidelijk hoe je elkaar kan helpen en wat je van elkaar verwacht. Wat gebeurt er bijv. als wantrouwen de kop opsteekt? Wat doen jullie dan? Leg de do’s en dont’s met elkaar vast;

9.     Laat het zien: geen woorden, maar daden laten zien of je betrouwbaar bent en meent wat je zegt. Door het alleen maar te zeggen dat je te vertrouwen bent, ben je er nog niet. Wees open. Laat bijvoorbeeld in je mobiel kijken of beantwoord alle vragen die leven;

10.  Geen oude koeien: probeer het verleden achter je te laten, dit is niet meer te veranderen, de toekomst wel. Hiermee is eventuele pijn of verdriet niet weg, maar kies je er wel voor samen te werken aan verbetering;

11.  Heb geduld: misschien vind je het vervelend dat je steeds opnieuw herinnerd wordt aan die vervelende kwestie(s) die het vertrouwen een deuk heeft gegeven. Heb geduld, mettertijd zal vertrouwen groeien, mits je er beiden voor blijft inzetten;

12.  Gun een foutmarge: wees mild naar elkaar als je even een kleine misstap maakt. Hiermee bedoel ik natuurlijk geen grote issues zoals overspel of achterhouden van belangrijke informatie. Maar wel als de ander in het oude patroon schiet. Leg niet op alle slakken zout. Wijs elkaar erop en probeer het dan weer los te laten;

13.  Neem verantwoordelijkheid: houd alleen jezelf verantwoordelijk voor jouw gedrag. Als je zegt dat jouw gedrag komt door het gedrag van de ander, kom je in een vicieuze cirkel terecht;

14.  Kans: werken aan herstel in de relatie geeft een kans elkaar beter te leren kennen. Je kan hierdoor hechter worden dan voorheen. Als er sprake is geweest van ernstige incidenten, dan zal dit uiteraard in mindere mate of niet aan de orde zijn;

15.  Hulp: mochten jullie er niet uitkomen het vertrouwen te herstellen, dan kun je ervoor kiezen om professionele hulp te zoeken. Dat kan bij een therapeut zijn, maar ook bij een mediator.

Succes! Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of ondersteuning, dan kan je gerust CONTACT met mij opnemen.

Vond je dit interessant? Deel het met je vrienden op Facebook, Twitter of LinkedIn.